Kurzy Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR

Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky

Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnn...

25. 6. 2024, Praha, 4 990 Kč
25. 6. 2024, online, 2 990 Kč
Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů....

24. 9. 2024, Praha, 4 990 Kč
24. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky pro mírně pokročilé a pokročilé

Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktickýc...

1. 10. 2024, Praha, 9 980 Kč
1. 10. 2024, online, 5 980 Kč
Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktické téma nezbytné cesty, ke kterému již existuje rozsáhlá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Dané téma bude vysvětleno na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě prak...

10. 12. 2024, Praha, 4 990 Kč
10. 12. 2024, online, 2 990 Kč