Kurzy Řízení kvality

Integrovaný systém managementu - Modul III. - Manažer IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získa...

24. 6. 2024, Brno, 7 900 Kč
16. 12. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
Manažer IT bezpečnosti – ISMS dle ISO - IEC 27001

ISMS Manager - ISO 27001 * Absolventi si z tohoto komplexního kurzu odnášejí jasnou představou o řízení informační bezpečnosti v reálném prostředí. Ústředním bodem je zevrubné, v praxi aplikovatelné pochopení mezinárodní normy ISO - IEC 27001 vč. aktualizované přílohy A zrcadlící novou normu ISO - I...

1. 7. 2024, Brno, 16 000 Kč
1. 7. 2024, Praha, 16 000 Kč
23. 9. 2024, Praha, 16 000 Kč
Integrovaný systém managementu - Modul I. - Základy IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získa...

8. 7. 2024, Brno, 7 900 Kč
5. 8. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
Statistické metody v řízení kvality

Srozumitelně se seznámíte s takovou statistikou, kterou snadno aplikujete a stane se Vám sluhou [ne zlým pánem]. Pro lepší pochopení si vše procvičíte na mnoha příkladech....

15. 7. 2024, Plzeň, 5 900 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 5 900 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 5 900 Kč
Interní auditor ISO 9001

ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím externích poradců nebo vlastními pracovníky [interní audit jim zabere několik hodin jedenkrát ročně]....

15. 7. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
15. 9. 2024, Plzeň, 2 200 Kč
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získa...

19. 8. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
10. 9. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
Integrovaný systém managementu - Modul IV. - Poradce IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vám umožní získ...

29. 8. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
2. 9. 2024, Brno, 7 900 Kč