Kurzy REST

Tvorba JavaScript aplikací s REST rozhraním

JavaScript applications development with REST API * V rámci školení se naučíte vytvářet moderní webové aplikace s využitím čistého JavaScriptu a s napojením na REST rozhraní příprava backendu není součástí kurzu. Získejte dovednosti v analýze, designu a programování, včetně propojení s backendem. ...

12. 8. 2024, Brno, 14 400 Kč
2. 9. 2024, Praha, 14 400 Kč
7. 10. 2024, Brno, 14 400 Kč
Angular Framework

Angular Framework * Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. Následně je pak kurz věnován popisu základních modulů a komponent, včetně tvorby vlastních komponent. Součástí kurzu ...

15. 8. 2024, Brno, 11 800 Kč
5. 9. 2024, Praha, 11 800 Kč
10. 10. 2024, Brno, 11 800 Kč
Spring Framework a Spring Boot - tvorba backendů a mikroslužeb

Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application * Kurz je určen Java vývojářům, kteří se chtěji seznámit s prací v prostředí Spring Framework. Součástí školení je mimo seznámení se samotným frameworkem a jeho jednotlivými komponenty také úvod do prostředí Spring Boot, tvorba RE...

19. 8. 2024, Praha, 16 800 Kč
9. 10. 2024, Brno, 16 800 Kč
11. 11. 2024, Praha, 16 800 Kč
ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET

ASP.NET Core * Kurz je vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí naučit tvořit webové aplikace ve frameworku ASP.NET Core. Ať už se jedná o REST API nebo o uživatelské webové aplikace formou MVC, Razor Pages nebo nového Blazoru. ASP.NET Core je oblíbený a produktivní open-source framework, zastřešující v...

16. 9. 2024, Praha, 14 100 Kč
9. 12. 2024, Praha, 14 100 Kč
REST a SOAP webové služby v jazyce Java

SOAP, SaaS, PaaS, REST * Kurz vhodný pro konzultanty, analytiky a vývojáře pro seznámení s vývojářskými technikami SOAP a REST s použitím Java SE a Java EE....

20. 9. 2024, Praha, 5 800 Kč
24. 10. 2024, Brno, 5 800 Kč
19. 12. 2024, Brno, 5 800 Kč