Kurzy Řešení konfliktů

Vedení porad a meetingů

Cílem praktického workshopu je umět odlišit poradu od pouhého předávání informací, poznat přístupy, které vedou k efektivitě setkání, ať v prezenční nebo online formě. Získáte povědomí, jak využívat čas věnovaný poradám a pracovním setkáním, jak „rozmluvit“ jednotlivé účastníky. Zjistíte, co dělat s...

23. 7. 2024, Praha, 7 200 Kč
15. 10. 2024, Brno, 7 200 Kč
15. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
Asistent - asistentka

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistenta - asistentky. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizov...

29. 7. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
2. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
30. 9. 2024, Praha 5, 33 900 Kč
Remote management - vedení týmu na dálku

Cílem praktického workshopu je získat přehled o vedení členů týmu pracujících ze vzdálených míst. Dozvíte se, jak komunikovat na dálku, jak pracovat s izolovaností členů týmu. Získáte povědomí o tom, které prvky leadershipu pomáhají při vedení virtuálních týmů. Zaměříte se na motivaci i řešení konfl...

8. 8. 2024, Brno, 7 200 Kč
3. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
8. 8. 2024, Praha, 7 200 Kč
Jak vést ženský tým

Ženské týmy často vynikají v budování silných vztahů mezi členy týmu, v kooperativní komunikaci. Konflikty v těchto týmech bývají řešeny spíše prostřednictvím diskuse a hledání kompromisů než konfrontace. Může zde být častější vyšší úroveň emocionální inteligence a empatie. Ženy mohou preferovat ved...

13. 8. 2024, Praha, 3 490 Kč
13. 8. 2024, online, 2 990 Kč
7. 11. 2024, Praha, 3 490 Kč
Řízení mezi-organizačních konfliktů

Videokurz Řízení mezi-organizačních konfliktů Mezi-organizační konflikt, jeho eskalace a vhodné metody řízení je relevantní téma snad pro každého. Ve více než 2.5 hodinovém videu jsem se pokusil shrnout to nejdůležitější pro praxi a ilustrovat na příbězích z praxe. Jako bonus obdržíte knížku se zají...

15. 8. 2024, Bratislava, 400 Kč
15. 8. 2024, Praha, 400 Kč
15. 9. 2024, Bratislava, 400 Kč
Strategie řešení konfliktů

Conflict resolution strategy * * * Cílem praktického workshopu je umět komunikovat ve konfliktních situacích a při projevech pasivity, agrese a manipulace. Získáte povědomí o konfliktu a způsobech, jak ho řešit. Dozvíte se o různých druzích jednání, které se v případě konfliktu objevují. Poznát...

15. 8. 2024, Praha, 5 600 Kč
15. 8. 2024, Brno, 5 600 Kč
12. 9. 2024, Brno, 5 600 Kč
Asertivní jednání

Assertiveness in the Workplace * Cílem praktického workshopu je naučit se nekonfliktní metodou prosadit svůj názor, ať už jde o diskuzi na firemních poradách, komunikaci s nadřízenými, či kolegy. Dozvíte se, jak bez pocitu viny odmítnout požadavek a na druhou stranu, jak požádat o pomoc. Trénink j...

15. 8. 2024, Praha, 5 600 Kč
15. 8. 2024, Brno, 5 600 Kč
12. 9. 2024, Brno, 5 600 Kč
Asertivní komunikace - 2denní

Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty. Ideální pro manažery, obchodníky, pracovníky vyřizující reklamace a stížnosti, zaměstnance oddělení služeb zákazníkům, ale i pro...

2. 9. 2024, Praha 2, 11 400 Kč
Asertivní komunikace

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Pr...

3. 9. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
1. 10. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
29. 10. 2024, Praha 5, 3 360 Kč
Umění prosadit vlastní názor - Asertivní jednání s kolegy a nadřízenými

Obhajte své názory, prosaďte se a buďte v práci sebejistější a spokojenější Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je prosadit? Bojíte se říci „ne“, a tak se potýkáte se stresem a nadměrnou pracovní zátěží? Ukážeme vám osvědčenou cestu, jak si poradit v profesní komunikaci za každých okolností....

3. 9. 2024, Brno, 9 990 Kč
12. 9. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
7. 11. 2024, Praha 1, 9 990 Kč
Efektivní komunikace - Jak zvládnout i obtížné situace s grácií

Jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe? Potřebujete odhalit, co říkáte řečí svého těla? Ve dvou dnech odstraníme slovní vycpávky a rušivé tělesné signály. Nacvičíme asertivní reakce a techniky v konfliktech. Určíme manipulátory ve vašem okolí, osvojíme si principy komunikace ...

5. 9. 2024, Brno, 11 990 Kč
12. 9. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
30. 10. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
Zvládání emocí a konfliktů

...

19. 9. 2024, Brno, 2 290 Kč
3. 12. 2024, Olomouc, 2 290 Kč
Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích - Bravurní zvládání nesnadných situací

Praktický trénink odmítání a reagování na kritiku, námitku nebo urážku   Dostáváte se často v rámci své profese jako manažer do citlivých, nesnadných a konfliktních situací svých podřízených, a ne vždy si jste jisti, zda reagujete tak, aby byla situace vyřešena zdárně pro obě strany? N...

23. 9. 2024, Praha 1, 6 990 Kč
20. 11. 2024, Praha 1, 6 990 Kč
Sabotéři v naší hlavě - Jak jim porozumět a překonat negativní myšlenky a vzorce chování.

Vždy je správný čas začít u sebe – najděte své sabotéry a zatočte s nimi Každý máme svůj kritický hlas, který nemilosrdně hodnotí naše každodenní rozhodování. Když řešíme nějaký konflikt nebo problém, když se nám aktuálně nedaří nebo přemýšlíme, co bude, hlavou se nám honí myšlenky, které neg...

28. 11. 2024, Praha 1, 8 990 Kč
23. 9. 2024, Praha 1, 8 990 Kč
PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Auditor

ISO - IEC 27001 Lead Auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací ISMS za použití všeobecně uznávanýc...

7. 10. 2024, Praha, 36 600 Kč
7. 10. 2024, Brno, 36 600 Kč
9. 12. 2024, Brno, 36 600 Kč
Vedení a motivace projektového týmu - Jak vytvořit efektivní projektový tým

Naučte se, jak dovést váš tým k úspěšné realizaci projektu Úspěch projektu závisí především na lidech, kteří se na něm podílejí. Poznejte, co musí umět dobrý projektový manažer a jaké jsou týmové role v optimálním týmu. Naučte se motivovat své lidi a efektivně řešit případné konflikty. Osvoj...

15. 10. 2024, Praha 1, 5 990 Kč
3. 12. 2024, Praha 1, 5 990 Kč
Kurz Mindfulness – Jak čelit stresu

Cíl kurzu Seznámit účastníky s jednoduchou cestou, jak být v životě šťastnější. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo chce: Lépe zvládat stres a náročné situace. Vyhnout se pracovnímu vyhoření a podobným civilizačním chorobám. Lépe se soustředit a učit se. Budovat kvalitní pr...

17. 10. 2024, Praha, 3 990 Kč
Konflikty jako příležitost

Přiblížit účastníkům, to že i konflikt má své zákonitosti, jejichž znalost jim pomůže nejen konfliktům předcházet, ale především do nich vstupovat tam, kde je to přínosné a žádoucí. OBSAH SEMINÁŘE Konflikty a nedorozumění, jak vznikají. Co je to konflikt a jaké jsou jeho druhy. Proč je lids...

26. 11. 2024, Praha 2, 3 900 Kč
Úvod do mediace - mediace jako nástroj pro vyjednávání

Cíl semináře je seznámit se s mediací jako nástrojem pro vyjednávání, jako nástrojem pro podporu efektivní komunikace. OBSAH SEMINÁŘE Co je mediace. Zásady mediace. Kdo je mediátor. Konflikt a odlišnosti v komunikaci. Techniky podporující efektivní komunikaci. Principy úspěšného vyjed...

4. 12. 2024, Praha 2, 3 650 Kč