Kurzy Pro pracovníky v sociálních službách

Akreditovaný kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Účastníci kurzu si osvojí obecné zásady při poskytování první pomoci. Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifický...

15. 8. 2024, Praha 6, 1 645 Kč
15. 9. 2024, Praha 6, 1 645 Kč
15. 10. 2024, Praha 6, 1 645 Kč
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OSTRAVA

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby vš...

10. 9. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 6 200 Kč
13. 9. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 6 200 Kč
14. 10. 2024, Moravská Ostrava a Přívoz, 6 200 Kč
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - FRÝDEK-MÍSTEK

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby vš...

10. 9. 2024, Frýdek-Místek, 7 900 Kč
13. 9. 2024, Frýdek-Místek, 7 900 Kč
14. 10. 2024, Frýdek-Místek, 7 900 Kč
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - KARVINÁ

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby vš...

10. 9. 2024, Karviná, 7 900 Kč
13. 9. 2024, Karviná, 7 900 Kč
14. 10. 2024, Karviná, 7 900 Kč
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OPAVA

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby vš...

10. 9. 2024, Opava, 6 200 Kč
13. 9. 2024, Opava, 6 200 Kč
14. 10. 2024, Opava, 6 200 Kč