Kurzy Právní praxe

Elektronické dokumenty v právní praxi

Akreditace: MV - AK - PV-461 - 2021 Elektronické dokumenty a elektronická identifikace webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosl...

29. 5. 2024, Praha, 3 490 Kč
29. 5. 2024, online, 2 990 Kč
19. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky

Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnn...

25. 6. 2024, Praha, 4 990 Kč
25. 6. 2024, online, 2 990 Kč