Kurzy Pracovní právo

Základy pracovního práva – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10.2023. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, práce na dálku, informační povinnost, ochrana oznamovatelů...

16. 7. 2024, on-line, 3 000 Kč
18. 7. 2024, on-line, 3 000 Kč
23. 7. 2024, on-line, 3 000 Kč
Personalista - online možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpraco...

16. 7. 2024, on-line, 10 890 Kč
18. 7. 2024, on-line, 10 890 Kč
23. 7. 2024, on-line, 10 890 Kč
Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví on-line kurz

V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * CO SE V KURZU NAUČÍTE: ...

28. 7. 2024, Pardubice, 2 975 Kč
DOVOLENÁ – NOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: JUDr. Michael KOŠNAR Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce.  Rovněž se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti s...

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 800 Kč
PRACOVNÍ PRÁVO PRO NEPRÁVNÍKY – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého....

28. 7. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 2 000 Kč
Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi

Akreditace: MPSV - A2021 - 0509-SP - VP akreditováno pod názvem: Domácí násilí odborným pohledem psychologa -základní poznatky z praxe s důrazem na diferenciaci přístupů MV - AK - PV-92 - 2022 Cíl semináře Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přic...

18. 9. 2024, online, 2 990 Kč
20. 11. 2024, online, 2 990 Kč
18. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Problematika pracovní doby a doby odpočinku

Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021 Pracovní právo webinář Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se zvláštním důrazem na problematiku pružné pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce a s vazbou této prá...

29. 8. 2024, online, 2 990 Kč
10. 12. 2024, online, 2 990 Kč
Pracovní právo pro manažery a personalisty - Osvojte si základy pracovního práva

Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli obrátit ...

6. 9. 2024, Praha 1, 7 990 Kč
8. 11. 2024, Praha 1, 7 990 Kč
Problémová ustanovení zákoníku práce v praxi – zaměstnavatel vs zaměstnanec

Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021 Pracovní právo webinář Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovn...

10. 9. 2024, online, 2 990 Kč
10. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
12. 12. 2024, Praha, 3 490 Kč
Jak najít správné zaměstnance v době nedostatku talentů

Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021 Pracovní právo webinář Cíl semináře Na základě porozumění aktuálním trendům a konkurenčnímu prostředí na trhu práce porozumíte motivacím a požadavkům uchazečů o zaměstnání. Naučíte se je efektivně oslovovat a využívat k tomu adekvátní inzertní a marketingové post...

12. 9. 2024, online, 2 990 Kč
21. 11. 2024, online, 2 990 Kč
12. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Na co si musí dát zaměstnavatel zejména pozor v době permanentních změn pracovněprávních předpisů?

Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důraze...

23. 9. 2024, online, 2 990 Kč
25. 11. 2024, online, 2 990 Kč
23. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn

Z pohledu zaměstnavatelů přicházejí změny v pracovním právu často nečekaně, jen s minimem času na adaptaci . V roce 2024 jsou v legislativním procesu hned dvě další významné novelizace zákoníku práce a další se již připravuje, přitom zaměstnavatelé se v průběhu prvního pololetí teprve vyrovnávali s...

7. 10. 2024, Praha 2, 4 200 Kč
18. 11. 2024, Praha 2, 4 200 Kč
Právní minimum pro interního auditora

Cílem je podpořit právní vědomí interních auditorů, vedoucích pracovníků bez právního vzdělání, s cílem pomoci jim orientovat se v právu v jejich každodenní praxi. OBSAH SEMINÁŘE Právo jako pojem – vysvětlení základní terminologie. Typy právních kultur. Struktura právních normativů v ČR – v...

8. 10. 2024, Praha 2, 7 300 Kč
Rozvázání pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu

Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021 Pracovní právo webinář...

28. 11. 2024, online, 2 490 Kč
28. 11. 2024, Praha, 2 890 Kč