Kurzy PECB

PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer

Školení PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence pro podporu organizací při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování programu kybernetické bezpečnosti, který splňuje požadavky směrnice NIS 2....

5. 8. 2024, Praha, 39 800 Kč
23. 9. 2024, Brno, 39 800 Kč
7. 10. 2024, Praha, 39 800 Kč
PECB Certified ISO - IEC 27001 Transition: Transformační kurz

PECB Certified ISO - IEC 27001 Transition * Mezinárodní autorizované přechodové školení PECB ISO - IEC 27001 Transition umožňuje účastníkům důkladně pochopit rozdíly mezi normami ISO - IEC 27001:2013 a ISO - IEC 27001:2022. Kromě toho získají účastníci znalosti o nových konceptech, které představuje...

14. 8. 2024, Brno, 22 000 Kč
14. 8. 2024, Praha, 22 000 Kč
9. 10. 2024, Brno, 22 000 Kč
PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Implementer

ISO - IEC 27001 Lead Implementer * Mezinárodní autorizované PECB školení ISO - IEC 27001 Lead Implementer Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001 umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udr...

7. 10. 2024, Praha, 36 600 Kč
7. 10. 2024, Brno, 36 600 Kč
9. 12. 2024, Brno, 36 600 Kč
PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Auditor

ISO - IEC 27001 Lead Auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací ISMS za použití všeobecně uznávanýc...

7. 10. 2024, Praha, 36 600 Kč
7. 10. 2024, Brno, 36 600 Kč
9. 12. 2024, Brno, 36 600 Kč