Kurzy Metrologie

Metrologie II. - Statistické metody pro zajišťování jakosti výroby

školení je určeno metrologům specialistům vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie pracovníkům velkých firem s vysokou sériovostí výroby. Rozšíříte si znalosti v oblasti matematické statistiky. Seznámíme Vás s postupy při stanovování nejistot měření a metodami pro zjišťov...

6. 6. 2024, Brno, 4 300 Kč
Metrologie v praxi

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu , vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu....

17. 6. 2024, Zbiroh, 2 460 Kč
23. 9. 2024, Zbiroh, 2 460 Kč
21. 10. 2024, Zbiroh, 2 460 Kč
Metrologie IV – Metrologie v teorii a praxi

Školení je určeno pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie. Pro zákazníka se zvýší garance kvality nakupovaných produktů neboť kvantifikovatelné charakteristiky jakosti jsou jednoznačně prokázány pomocí statistických metod....

10. 7. 2024, Praha 4, 4 300 Kč
17. 10. 2024, Brno, 4 300 Kč
Metrologie III. - hodnocení jakosti povrchu

Školení určeno metrologům specialistům a vedoucím pracovníkům. =gt Získáte znalosti definice normovaných parametrů struktury povrchu a jejich vyhodnocování. Představíme Vám principy používání moderních přístrojů. Dozvíte se, jak statisticky určit reprezentativní hodnoty daného parametru. Vašemu záka...

30. 7. 2024, Brno, 4 300 Kč
Metrologie I

Komu je školení určeno: Pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem funkce metrologa pověřeni — pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti. =gt =gt Získáte přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, práv a povinností uživatelů měř...

20. 10. 2024, Praha 4, 4 300 Kč
9. 12. 2024, Brno, 4 300 Kč