Kurzy Leadership

Remote management - vedení týmu na dálku

Cílem praktického workshopu je získat přehled o vedení členů týmu pracujících ze vzdálených míst. Dozvíte se, jak komunikovat na dálku, jak pracovat s izolovaností členů týmu. Získáte povědomí o tom, které prvky leadershipu pomáhají při vedení virtuálních týmů. Zaměříte se na motivaci i řešení konfl...

8. 8. 2024, Brno, 7 200 Kč
3. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
8. 8. 2024, Praha, 7 200 Kč
Leadership I.

Leadership I. * Cílem praktického workshopu je působit na svou roli v leadershipu, umět používat styly leadershipu, pochopit úlohu pracovní motivace a umět zacházet s určováním pracovních priorit a řízení času. Zjistíte, jak zvyšovat vlastní sebevědomí při leadershipu. Osvojíte si techniky komunikac...

12. 8. 2024, Praha, 7 200 Kč
9. 9. 2024, Praha, 7 200 Kč
7. 10. 2024, Praha, 7 200 Kč
Klíč k úspěšnému leadershipu - Doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti

...

26. 8. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
25. 11. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
Leadership Akademie - Od filosofie k řemeslu leadershipu

...

2. 9. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
9. 12. 2024, Praha 1, 11 990 Kč
Akademie interního auditu

Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů. Vyšetřování podvodů v rámci organizace....

30. 9. 2024, Praha 2, 34 900 Kč