Kurzy ISO 45001

ISO 45001:2018 – Interní auditor

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního audit...

12. 6. 2024, Praha 4, 7 500 Kč
14. 10. 2024, Brno, 7 500 Kč
Interní auditor ISO 45001

ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjist...

15. 6. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 7. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ

Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 4...

12. 8. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
14. 11. 2024, Brno, 4 200 Kč