Kurzy ISMS

Manažer IT bezpečnosti – ISMS dle ISO - IEC 27001

ISMS Manager - ISO 27001 * Absolventi si z tohoto komplexního kurzu odnášejí jasnou představou o řízení informační bezpečnosti v reálném prostředí. Ústředním bodem je zevrubné, v praxi aplikovatelné pochopení mezinárodní normy ISO - IEC 27001 vč. aktualizované přílohy A zrcadlící novou normu ISO - I...

1. 7. 2024, Brno, 16 000 Kč
1. 7. 2024, Praha, 16 000 Kč
23. 9. 2024, Praha, 16 000 Kč
Řízení IT bezpečnosti aneb ISO 27001 za 1 den

ISMS - ISO 27001 in 1 day * Nový intenzivní kurz je určen všem, kteří se potřebují rychle a efektivně zorientovat v řízení informační - kybernetické bezpečnosti ISMS dle celosvětově nejpoužívanějšího a nejrespektovanějšího standardu v této oblasti – normě ISO - IEC 27001. Motivací jsou typicky pot...

26. 8. 2024, Brno, 6 500 Kč
26. 8. 2024, Praha, 6 500 Kč
1. 7. 2024, Brno, 6 500 Kč
Řízení rizik v ISMS dle ISO - IEC 27005

ISMS Risk Management in ISO - IEC 27005 * Riziko je ústředním pojmem systému řízení informační bezpečnosti ISMS a Risk Management je jeho zásadním procesem. Tento speciální kurz je v základu o pochopení normy ISO - IEC 27005, která je koncipována jako průvodce pro řízení rizik v ISMS budovaného dle ...

15. 7. 2024, Brno, 12 900 Kč
15. 7. 2024, Praha, 12 900 Kč
7. 10. 2024, Brno, 12 900 Kč
PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Implementer

ISO - IEC 27001 Lead Implementer * Mezinárodní autorizované PECB školení ISO - IEC 27001 Lead Implementer Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001 umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udr...

7. 10. 2024, Praha, 36 600 Kč
15. 7. 2024, Brno, 36 600 Kč
15. 7. 2024, Praha, 36 600 Kč
PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Auditor

ISO - IEC 27001 Lead Auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací ISMS za použití všeobecně uznávanýc...

7. 10. 2024, Praha, 36 600 Kč
7. 10. 2024, Brno, 36 600 Kč
15. 7. 2024, Brno, 36 600 Kč
Auditor informační bezpečnosti – ISMS dle ISO - IEC 27001

ISO - IEC 27001 LEAD AUDITOR * Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti ISMS. Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků normy ISO - IEC 27001. Seznámí Vás s procesem interního auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd...

15. 7. 2024, Brno, 16 000 Kč
7. 10. 2024, Brno, 16 000 Kč
15. 7. 2024, Praha, 16 000 Kč
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti

ISMS Manager - Advanced * Kurz Vám pomůže uchopit správně nové výzvy a příležitosti v rámci požadavků norem ISO 2700x. Cílem kurzu je také seznámit účastníky s novými trendy a nejvíce osvědčenými praktikami v oblasti informační bezpečnosti a naučit je reagovat na změněné podmínky z pohledu aplikace ...

15. 8. 2024, Brno, 9 900 Kč
15. 8. 2024, Praha, 9 900 Kč
7. 11. 2024, Brno, 9 900 Kč