Kurzy Inspekční činnost

Pasti a nástrahy inspekční činnosti ve školách – Česká školní inspekce od A do Z

Cíl semináře Načerpejte jasně, stručně a přehledně všechny klíčové informace týkající se inspekční činnosti ve školách a předejděte nepříjemným komplikacím! Lektorka nabídne informace z pedagogické praxe, legislativy a již tradičně také řadu užitečných dokumentů, vzorových předloh a materiálů, které...

4. 6. 2024, online, 2 990 Kč
Inspekční činnost České školní inspekce v zařízeních školního stravování

Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561 - 2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon. V praxi by nás tedy neměla překvapit ani zaskočit svými požadavky Česká školní inspekce. Jak probíhá inspekční činnost v zařízeních školního str...

20. 11. 2024, online, 2 990 Kč
25. 9. 2024, online, 2 990 Kč