Kurzy EMS

EMS - Interní auditor

=gt =gt Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vyk...

12. 6. 2024, Brno, 7 500 Kč
26. 9. 2024, Praha 4, 7 500 Kč
EMS - Interní auditor - zdokonalovací

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — všem, již se podílí na zavádění a udržování sy...

30. 9. 2024, Brno, 4 200 Kč