Kurzy Controlling

Finanční řízení pro manažery

Financial Management for Managers * Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní ...

5. 9. 2024, Brno, 6 100 Kč
5. 9. 2024, Praha, 6 100 Kč
31. 10. 2024, Brno, 6 100 Kč
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady

Controlling with a link to financial analysis and cost * Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody mě...

5. 9. 2024, Brno, 7 900 Kč
31. 10. 2024, Brno, 7 900 Kč
5. 9. 2024, Praha, 7 900 Kč
Finanční analýza a řízení podnikových financí

title= info > Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky. Je u...

9. 9. 2024, Praha, 21 900 Kč
SQL Server Reporting Services - tvorba reportů

Reporting in SQL Server Reporting Services * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management fi...

2. 10. 2024, Praha, 13 900 Kč
30. 10. 2024, Brno, 13 900 Kč
11. 12. 2024, Praha, 13 900 Kč
Controlling pro HR manažery

V tomto praktickém semináři se seznámíte se základními pojmy podnikové ekonomiky, jejíchž znalost je nezbytná pro správné pochopení a interpretaci ukazatelů HR controllingu. Naučíte se sledovat a řídit náklady související s řízením lidských zdrojů, jak měřit a ovlivňovat základní procesy řízení lids...

3. 10. 2024, Praha, 7 900 Kč
3. 10. 2024, Brno, 7 900 Kč
5. 12. 2024, Praha, 7 900 Kč
Reporting a controlling ESG

title= info > U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. ESG reporting zachycuje více než jen finanční informace. Cílem kurzu je popsat kontext, ve kterém ESG reporting funguje, diskutovat o současném stavu a budoucích očekáváních v souvislosti s regulací výkaznictví...

9. 10. 2024, online, 15 200 Kč
9. 10. 2024, Praha 8, 15 200 Kč
Výrobní controlling

title= info > Školení je součástí cyklu Výrobní controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy controllerů. Na tomto seminář...

10. 10. 2024, online, 21 900 Kč
10. 10. 2024, Praha 8, 21 900 Kč
SAP R3 - S4 HANA: Controllingové objekty v procesech

title= info > Školení je součástí cyklu SAP FICO specialista , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Seminář na praktických příkladech ukazuje možnosti nastavení a použití účetnictví profit center od nastavení kmenových dat přes plánování, p...

18. 10. 2024, online, 15 200 Kč
18. 10. 2024, Praha 8, 15 200 Kč
Investiční controlling

title= info > Školení je součástí cyklu Senior controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Seminář Investiční controlling je zaměřen na problémy systematického plánování, kontroly a řízení investic. Úkolem controllera je poskytnout informace pro manažerské rozhodování i v oblasti investi...

22. 10. 2024, Praha, 15 200 Kč
Funkce a nástroje controllingu v praxi

title= info > Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativní, takti...

23. 10. 2024, online, 21 900 Kč
23. 10. 2024, Praha 8, 21 900 Kč
Finanční controlling plánování a reporting

title= info > Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto kurzu je plán jako prvotní nástroj řízení controllera,  provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v mo...

11. 11. 2024, online, 21 900 Kč
11. 11. 2024, Praha 8, 21 900 Kč
Finance a controlling pro neekonomy

title= info > Školení je součástí cyklu Praktické finance pro neekonomy a Výrobní controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti,...

21. 11. 2024, online, 18 300 Kč
21. 11. 2024, Praha 8, 18 300 Kč
Controlling s vazbou na BENCHMARKING

Controlling with BENCHMARKING * Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti ...

28. 11. 2024, Brno, 7 200 Kč
28. 11. 2024, Praha, 7 200 Kč
20. 2. 2025, Brno, 7 200 Kč
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty

title= info > Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Kurz upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropo...

12. 12. 2024, online, 28 900 Kč
12. 12. 2024, Praha 8, 28 900 Kč