Kurzy BOZP

Základy pracovního práva – online kurz

Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10.2023. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, práce na dálku, informační povinnost, ochrana oznamovatelů...

28. 5. 2024, on-line, 3 000 Kč
30. 5. 2024, on-line, 3 000 Kč
4. 6. 2024, on-line, 3 000 Kč
Pracovní úrazy - povinnosti zaměstnavatele při vzniku PÚ

Řádné vyšetření, stanovení zdrojů a příčin pracovních úrazů a stanovení opatření proti jejich opakování patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele. Na školení získáte znalosti potřebné pro vyšetření pracovního úrazu, posouzení zda se skutečně jedná o pracovní úraz, sepsání záznamu o úrazu a s tím...

4. 6. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
25. 10. 2024, Brno, 4 200 Kč
Nejdůležitější zásady BOZP při tělesné výchově

Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy z oblasti školství jsou stále více zaměřeny na bezpečnost žáků. Současné pojetí výuky při větší samostatnosti a skupinových akcích, více svobody v rozhodování žáků a jejich zho...

6. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
6. 6. 2024, online, 2 990 Kč
19. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
ISO 45001:2018 – Interní auditor

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního audit...

12. 6. 2024, Praha 4, 7 500 Kč
14. 10. 2024, Brno, 7 500 Kč
BOZP a PO ve facility managementu

Kurz se zaměřuje specifické potřeby potřeby osob zajišťující správu a údržbu budov dodavatelským způsobem. Na konkrétních praktických příkladech vás naučíme zajistit veškerou potřebnou dokumentaci a dostanete užitečné vzory dokumentů pro správný výkon funkce správce majektu. Kurz se intenzivně zaměř...

12. 6. 2024, Praha, 2 490 Kč
SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]

Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení verze 2021 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 5 let. Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností...

15. 6. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
15. 7. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
15. 8. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
Školení BOZP on-line

Zákonné školení BOZP formou e-learningu za bezkonkurenční ceny!...

15. 6. 2024, Celá ČR, 165 Kč
15. 7. 2024, Celá ČR, 165 Kč
15. 8. 2024, Celá ČR, 165 Kč
SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017]

Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 017 normativního SCC nařízení verze 2021 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 5 let. Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního prostředí. ...

15. 6. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
15. 7. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
15. 8. 2024, Dle dohody, 8 250 Kč
Personalistika v praxi pro personalisty a manažery

pracovní postupy personalisty soulad se zákoníkem práce BOZP a PO pracovně lékařské služby...

15. 6. 2024, Praha 1, 1 250 Kč
15. 7. 2024, Praha 1, 1 250 Kč
15. 8. 2024, Praha 1, 1 250 Kč
Interní auditor ISO 45001

ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjist...

15. 6. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 7. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
15. 8. 2024, Plzeň, 3 500 Kč
Mgr. Lubomír Mokrý BOZP

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO....

15. 6. 2024, Jmk, Vysočina, Zlínský kraj, O
15. 7. 2024, Jmk, Vysočina, Zlínský kraj, O
15. 8. 2024, Jmk, Vysočina, Zlínský kraj, O
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či obdobné branže. Slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP n...

17. 6. 2024, Praha 4, 8 800 Kč
26. 8. 2024, Praha 4, 8 800 Kč
18. 11. 2024, Praha 4, 8 800 Kč
Úvod do práva pro osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [BOZP] je upravena značným množstvím právních předpisů. Orientace v právních předpisech není vzhledem k jejich rozsahu a častým změnám jednoduchá. Nelze si však představit, že bez dostatečné znalosti právní úpravy a základů teorie práva je možné úspěšně a s pln...

21. 6. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
23. 10. 2024, Brno, 4 200 Kč
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA

Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím kvalifikaci pro výkon této funkce....

1. 7. 2024, Praha 4, 4 900 Kč
9. 9. 2024, Praha 4, 4 900 Kč
2. 12. 2024, Praha 4, 4 900 Kč
Integrovaný systém managementu - Modul I. - Základy IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získa...

8. 7. 2024, Brno, 7 900 Kč
5. 8. 2024, Praha 4, 7 900 Kč
Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP

Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v praxi. Seznámíte se s rozhodovací prax...

1. 8. 2024, Brno, 4 200 Kč
ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ

Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 4...

12. 8. 2024, Praha 4, 4 200 Kč
14. 11. 2024, Brno, 4 200 Kč
Výchova k BOZP [jak školit BOZP – právní a odborné aspekty, formální náležitosti, lektorské dovednosti, sestavení osnovy školení]

Seznámíte se s právními i odbornými aspekty školení BOZP, základními lektorskými postupy a dovednostmi a postupem při sestavení obsahové náplně školení tak, aby nejen formálně vyhovělo požadavkům právních a ostatních předpisů, ale aby bylo i odborně na výši a z hlediska didaktického bylo pro posluch...

4. 9. 2024, Brno, 4 200 Kč
Prevence rizik podle §9 zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže. Posluchačům školení, kteří budou splňo...

7. 10. 2024, Praha 4, 8 800 Kč
Bezpečnostní značení, bezpečnostní barvy a signály, způsoby značení na pracovišti

Bezpečnostní značení patří mezi velmi efektivní nástroje v prevenci rizik, seznámíte se s právní úpravou této problematiky, ustanoveními právních předpisů a technických norem a s tím, jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená aplikovat v praxi tak, aby byli zaměstnanci včas upozorněni...

14. 10. 2024, Brno, 4 200 Kč