Kurzy Aplikační praxe

DOVOLENÁ – NOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ APLIKACE V PRAXI – ONLINE ŠKOLENÍ

Lektor kurzu: JUDr. Michael KOŠNAR Vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce.  Rovněž se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti s...

28. 5. 2024, Živé vysílání - ONLINE seminář, 1 800 Kč
Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi

...

28. 5. 2024, Praha, 2 388 Kč
Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost

Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Cíl semináře Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů a sankcemi za jejich nedodržení, souvisejícími stanovisky Ministerstva spravedlnosti a judikaturou soudů v oblasti střetu zájmů. Přiblížit rozhod...

6. 6. 2024, online, 2 990 Kč
10. 9. 2024, online, 2 990 Kč
12. 11. 2024, online, 2 990 Kč
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace

Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022 Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace webinář Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpra...

11. 6. 2024, online, 2 990 Kč
8. 10. 2024, online, 2 990 Kč
10. 12. 2024, online, 2 990 Kč
Registr smluv - aktuální vývojové tendence

Akreditace: MV - AK - PV-463 - 2021 Zákon o registru smluv webinář Cíl semináře: Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami....

13. 6. 2024, online, 2 990 Kč
18. 7. 2024, online, 2 990 Kč
12. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022 Zákon o odpadech webinář Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktu...

20. 6. 2024, Praha, 3 490 Kč
20. 6. 2024, online, 2 990 Kč
5. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

Akreditace: MV - Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení webinář Cíl semináře Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, ...

18. 7. 2024, Praha, 3 490 Kč
18. 7. 2024, online, 2 990 Kč
12. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Jednotné environmentální stanovisko JES – aplikační praxe od 1.1.2024

Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024 Jednotné environmentální stanovisko JES - aplikační praxe webinář Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska JES od 1.1.2024, Jedná se o nový  nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany ...

20. 8. 2024, online, 2 990 Kč
3. 10. 2024, online, 2 990 Kč
2. 12. 2024, online, 2 990 Kč
Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy

Akreditace: MV - AK - PV-907 - 2022 Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe webinář Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských ...

12. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
12. 9. 2024, online, 2 990 Kč
21. 11. 2024, Praha, 3 490 Kč
Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele

Akreditace: MV - AK - PV-53 - 2024 Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele webinář Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131 - 2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické...

15. 10. 2024, Praha, 3 490 Kč
15. 10. 2024, online, 2 990 Kč