Kurzy Analýza dat

Excel analýza dat

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří zpracovávají a vyhodnocují data a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení a seznámí se s možnostmi načítání externích dat. Hlavní část školení je věnována vytváření a úpravě kontin...

29. 8. 2024, Kolín, 3 320 Kč
29. 8. 2024, Praha, 3 320 Kč
15. 10. 2024, Kolín, 3 320 Kč
AI pro učitele základních a středních škol

Tento kurz nabízí podrobný pohled na využití umělé inteligence v oblasti vzdělávání. Učitelé se seznámí s AI nástroji vhodnými pro plánování lekcí, vytváření pracovních listů a personalizaci vzdělávacích plánů. Dále kurzu proběhnou workshopy na téma vytváření a aktualizace školních vzdělávacích prog...

24. 7. 2024, Praha 7, 18 500 Kč
Power BI - Efektivní analýza dat a reporting

Power BI - Data Analysis and Reporting * Úvodní kurz Power BI seznamuje se základními principy a funkcemi aplikace MS Power BI Desktop, včetně tvorby a úpravy datových modelů, vizualizací dat a tvorby interaktivních reportů. V rámci školení jsou představeny koncepty jako jsou datové zdroje, transfo...

13. 8. 2024, Brno, 8 900 Kč
25. 7. 2024, Praha, 8 900 Kč
8. 10. 2024, Brno, 8 900 Kč
Excel expert

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel. Účastníci se na praktických příkladech seznámí s možnostmi využití různých pokročilých vyhledávacích a maticových funkcí a s novými funkcemi Excelu v Microsoft 365. Zjistí, jaké jsou pokročilé možnosti podmíněného formátování. Rozšíří si znal...

31. 7. 2024, Kolín, 4 800 Kč
31. 7. 2024, Praha, 4 800 Kč
4. 9. 2024, Praha, 4 800 Kč
Datová analýza v Pythonu

Python - Data Analysis * Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? Rádi byste automatizovali celý proces zpracování dat, abyste se mohli pustit do dalších zajímavých datových analýz?...

13. 8. 2024, Brno, 9 800 Kč
23. 9. 2024, Praha, 9 800 Kč
8. 10. 2024, Brno, 9 800 Kč
Power BI pokročilý

Školení je určené pro uživatele programu Power BI Desktop, kteří již umí vytvořit jednoduché interaktivní reporty a chtějí se seznámit s pokročilými možnosti importu dat, zpracováním a vyhodnocením dat a vytvářením složitější vizuálů a reportů. * Kurz Power BI pokročilý probíhá...

21. 10. 2024, Kolín, 6 000 Kč
21. 10. 2024, Praha, 6 000 Kč
11. 11. 2024, Kolín, 6 000 Kč
Kurz Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL

Kurz Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a ag...

15. 8. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
15. 9. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
15. 10. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
Kurz-školení PostgreSQL Pokročilá analýza dat pomocí SQL

Kurz-školení PostgreSQL: Pokročilá analýza dat pomocí PostgreSQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází PostgreSQL a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží...

15. 8. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
15. 9. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
15. 10. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
Kurz-školení DB2 UDB: Pokročilá analýza dat pomocí DB2 UDB SQL

Kurz-školení DB2 UDB: Pokročilá analýza dat pomocí DB2 UDB SQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází DB2 UDB a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží sesk...

15. 8. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
15. 9. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
15. 10. 2024, Praha,Ostrava, 12 000 Kč
Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX

Power BI Advanced - data analysis using DAX language * Kurz Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX představuje rozšíření základů Power BI a zaměřuje se na pokročilé funkce a možnosti analýzy dat v Power BI pomocí jazyka DAX. Po jeho absolvování budete schopni efektivně zpracovávat svá d...

17. 10. 2024, Praha, 9 900 Kč
29. 10. 2024, Brno, 9 900 Kč
9. 9. 2024, Brno, 9 900 Kč
Pokročilá analýza dat v Oracle 12c - 11g

Oracle 12c - 11g - Advanced Data Analysis * Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jaz...

28. 8. 2024, Brno, 19 000 Kč
28. 8. 2024, Praha, 19 000 Kč
20. 11. 2024, Praha, 19 000 Kč
Datová analýza s využitím programovacího jazyka Python

Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, který podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. ...

29. 8. 2024, Praha 7, 18 500 Kč
Pokročilá datová analýza v Pythonu

Advanced data analysis in Python * Toto dvoudenní školení je určeno uživatelům se znalostí jazyka Python knihovny Pandas, kteří se chtějí naučit efektivně analyzovat data. Účastníci se naučí pokročilé transformace dataframe, spojování dat z více dataframe, vizualizaci dat a práci s časovými řadami....

25. 9. 2024, Praha, 16 800 Kč
4. 11. 2024, Praha, 16 800 Kč
13. 1. 2025, Praha, 16 800 Kč
Analýza dat v MS Excel

Získat z velkého objemu dat důležité informace vyjádřené i v grafické podobě. OBSAH SEMINÁŘE Filtrování a třídění dat. Tabulka – nástroj pro ověření vstupních dat a rychlé formátování, výhody při použití s kontingenční tabulkou. Kontingenční tabulka – sestavení formátování a design úprava s...

26. 9. 2024, Praha 2, 3 900 Kč
Základy statistiky v jazyce Python s knihovnami pandas, sklearn, matplotlib a seaborn

Basic statistics in Python with the pandas, sklearn, matplotlib and seabo> libraries * Toto školení se zaměřuje na základy statistiky v jazyce Python a knihovnách pandas, sklearn, matplotlib a seaborn. Účastníci se naučí analýze a interpretaci dat, základním principům strojového učení a vizualiz...

3. 10. 2024, Praha, 18 800 Kč
20. 3. 2025, Praha, 18 800 Kč
12. 12. 2024, Praha, 18 800 Kč
SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře

Advanced Data Analysis in SQL Server * Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní ...

17. 10. 2024, Praha, 11 900 Kč
3. 4. 2025, Praha, 11 900 Kč