Kurzy Administrativní pracovník

Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během p...

12. 9. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
10. 10. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
7. 11. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
Čeština do kanceláře pro administrativní pracovníky

Administrativní pracovníci při našem interním průzkumu ve velké většině odpověděli, že by opravdu uvítali jazykové školení. Často píšou e-maily, zprávy, dopisy, reporty a další texty, a často se při tom cítí nejistě - nevědí přesně, jaká pravidla českého pravopisu dnes platí, kde mohou najít spolehl...

15. 10. 2024, Velké Němčice, 9 900 Kč