Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
01. 10. 2024 Praha 2 553 Kč
3 089 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Agentura BOVA
* RNDr. Ivana Hexnerová

Lektor: JUDr. Jan Kněžínek,Ph.D.
* náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády a místopředseda Legislativní rady vlády, od července 2018 do dubna 2019 byl ministrem spravedlnosti ČR. Mj. je spoluautorem Komentáře k zákonu o silničním provozu dříve také působil na Ministerstvu dopravy nejprve jako ministerský rada na odboru agend řidičů, později jako ředitel odboru dopravně správního.