Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě

O kurzu:

Lektor vysvětlí, co je účelem hodnocení VKS v organizaci veřejné správy, jaké legislativní předpisy a metodická doporučení to upravují, na co se hodnocení zaměřuje. Lektor projde súčastníky webináře především požadavky na předběžnou řídicí kontrolu svyužitím vytvořeného checklistu. Upozorní na často se vyskytující nedostatky, se kterými se audito

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
25. 10. 2024 Praha 2 2 800 Kč
3 388 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Rodan Svoboda, CIA Ing. Rodan Svoboda, CIA
Konzultant, lektor, externí hodnotitel kvality interního auditu Rodan je kvalifikovaným a zkušeným senior konzultantem v poradenské společnosti Eurodan, s.r.o., kde využívá své dlouholeté auditorské a manažerské zkušenosti. Téměř dvacet let pracoval v elektrárenské společnosti ČEZ jak v ekonomických, tak auditorských pozicích. Podílel se na budování ČIIA, řadu let jako člen Rady, posléze jako jeho první výkonný ředitel. Několik let byl projektovým manažerem národní pobočky ISACA CRC a členem jeho řídicího výboru. Přes 3 roky byl členem Výboru pro audit v Kongresovém centru Praha, a.s. Kromě tuzemské praxe získával auditorské zkušenosti i v rámci několika zahraničních projektů, mj. se podílel na budování systému finanční kontroly a interního auditu ve státní správě Republiky Tádžikistán. V současnosti vede odborné týmy při zavádění auditu, jeho výkonu a hodnocení v řadě obchodních společností, regulovaných subjektů finančního sektoru a organizacích veřejné správy. Více než tři roky odpovídal za provádění interních auditů u Pojišťovny VZP, a. s., dvanáct let koordinoval poskytování služeb pro funkci compliance ve finanční skupině Citfin. V letech 2017-18 působil jako senior konzultant při analýzách a implementaci zpracování osobních údajů podle GDPR. Je lektorem a trenérem v oblasti interního auditu, risk managementu, compliance a Corporate Governance. Vykonává externího hodnotitele kvality interníh auditu. Rodan je certifikovaným interním auditorem CIA, certifikovaným auditorem vnitřní kontroly CICA, držitelem certifikace v ujišťování systému řízení rizik CRMA. Je členem Českého institutu interních auditorů, členem IIC ve Spojených státech a čestným členem polského institutu PIKW.

Kategorie a štítky

Veřejná správa 19 Webinář 91