Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA - INTENZIVNÍ

O kurzu:

kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258
* 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví [§11] ve znění zákona 274
* 2003 Sb., a zákona 148
* 2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu [zdravotníka] s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
28. 03. 2024 Brno 2 400 Kč
2 400 Kč s DPH
25. 04. 2024 Brno 2 400 Kč
2 400 Kč s DPH
09. 05. 2024 Brno 2 400 Kč
2 400 Kč s DPH
06. 06. 2024 Brno 2 400 Kč
2 400 Kč s DPH
17. 06. 2024 Brno 1 500 Kč
1 500 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Lektor: ČČK Brno