Základy znakového jazyka, rekvalifikace MŠMT ČR

O kurzu:

Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Absolvent umí tlumočit besedy a přednášky. Kurz znakového jazyka je akreditovaný MŠMT ČR a umožňuje absolventům získat kvalifikaci v tomto oboru s celostátní platností.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
17. 09. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 15 990 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Lektor: slyšící lektorka s dlouholetou praxí v oboru, zabývá se tlumočením, má četné pedagogické zkušenosti

Kategorie a štítky

Akreditované kurzy 47 Komunikace 120 Kvalifikační 156 Rekvalifikace MŠMT 17 Rekvalifikační 101 Znakový jazyk 4