Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR]

O kurzu:

Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém se účastníci vyzkouší poskytování první pomoci při různých typech úrazů a poranění. Kurzisté se naučí poskytnout předlékařskou první pomoci, zabezpečit místo nehody, posoudit životní funkce a stav zraněného. Zorientují se v zásadách pro transport a manipulaci s raněným. Budou schopni poskytnout první pomoc při zástavě krevního oběhu a dechu, při poruchách vědomí, při krvácení, úrazech [končetin, zlomenin, poranění hrudníku, břicha], poškození fyzikálními jevy. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny. Součástí jsou praktické nácviky!

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
17. 07. 2024 Ostrava-Vítkovice 1 300 Kč
03. 10. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 1 300 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Mgr. Jarmila Ozdincová [lektorka, zdravotní sestra u Městské záchranné služby]

Kategorie a štítky

Manipulace 15 První pomoc 8