Výzvy implementace DORA

O kurzu:

Seznámit účastníky s Nařízením EU 2022
* 2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT.
* Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu ČNB v oblasti řízení rizik IKT. OBSAH SEMINÁŘE
Úvod do

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
19. 11. 2024 Praha 2 3 000 Kč
3 630 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. Česká národní banka Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. ředitel odboru kontroly finančního trhu III v sekci dohledu nad finančním trhem České národní banky. Zodpovídá za výkon dohledu v oblasti operačního rizika, rizik IS
* IT a AML
* CFT v sektoru úvěrových institucí a pojišťoven. V roce 2002 byl pověřen vybudováním a zavedením systematického dohledu IS
* IT. Významně se podílel na tvorbě a rozvoji dohledu a regulace v oblasti IS
* IT, operačního rizika, outsourcingu a cloud computingu a od roku 2017 zodpovídá také za rozvoj dohledu AML
* CFT včetně jeho rozšíření o dohled na dálku v roce 2019. Je členem Task Force on IT Risk Supervision TFIT a AML Standing Committee AMLSC fungujících v rámci EBA. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními dohledy a příležitostně přednáší a publikuje v oblastech své odbornosti.
Mgr. Miroslav Kotrle, Ph.D. Mgr. Miroslav Kotrle, Ph.D. Česká národní banka

Kategorie a štítky

Řízení 154 Seminář 269 Úvod do 74