Vývojová dysfázie

O kurzu:

Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti [především pedagogům MŠ a škol], tak i rodičům, případně dalším zúčastněným. Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ [specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči] stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život, je třeba v této etapě seznamovat co nejširší oblast zúčastněných s podstatou a základními atributy potíží a možnostmi pomoci, abychom do budoucna uměli včas odhalit potíže a nabídnout pomoc. V současnosti je ještě řada dysfatických jedinců nediagnostikovaných, proto není tato problematika ještě omezena věkem.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
06. 08. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 990 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková [zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky
* na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru
* různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči]