Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů

O kurzu:

Seznámit posluchače s možnostmi myšlenkových map a jejich aplikací v individuální i týmové práci. OBSAH SEMINÁŘE
Pojem myšlenkové mapy. Význam myšlenkových map. Jak mapy vytvářet.
a Klasická cesta – papír, tužky a pastelky, další média. b Digitální cesta – software, dotyková zařízení, ukázky. c Doporučené postupy, zkušenosti.
Pře

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
18. 11. 2024 Praha 2 3 000 Kč
3 630 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: RNDr. Alex Vinšů RNDr. Alex Vinšů
Matematik, datový specialista, konzultant a lektor Alex je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, oboru Teorie pravděpodobnosti. Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji a implementaci systémů na řízení projektů, školením produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie a biomedicíny. Zabývá se i aplikovanou matematikou a modelováním. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole, je spoluautorem vědeckých článků se stomatologickou problematikou v pozici statistického experta. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i veřejné sféře. Pravidelně organizuje semináře pro veřejnost ve spolupráci s agenturou Bova. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.

Kategorie a štítky

Řízení 154 Seminář 269