Výchova k BOZP [jak školit BOZP – právní a odborné aspekty, formální náležitosti, lektorské dovednosti, sestavení osnovy školení]

O kurzu:

Seznámíte se správními i odbornými aspekty školení BOZP, základními lektorskými postupy a dovednostmi a postupem při sestavení obsahové náplně školení tak, aby nejen formálně vyhovělo požadavkům právních a ostatních předpisů, ale aby bylo i odborně na výši a z hlediska didaktického bylo pro posluchače zajímavé, pozitivně ho motivovalo a stalo se tak jedním z efektivních nástrojů ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
04. 09. 2024 Brno 4 200 Kč
5 082 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Kategorie a štítky

BOZP 22 Právo 310