Úvod do problematiky průmyslové špionáže

O kurzu:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní informace o problematice průmyslové špionáže, používaných formách a metodách, možnostech obrany a legálních cestách monitoringu konkurenčních subjektů. Součástí semináře je rozbor vybraných případů. OBSAH SEMINÁŘE
Právní rámec průmyslové špionáže. Situace a statistiky v rámci EU. Rizika vypl

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
10. 09. 2024 Praha 2 3 300 Kč
3 993 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Mgr. Zdeněk Horák, MPA Mgr. Zdeněk Horák, MPA Bright Light Solutions s.r.o.

Kategorie a štítky

Úvod do 74 Právo 260 Seminář 269