Úvod do dětské psychoterapie a poradenství

O kurzu:

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí. Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina
* dítě, resp. tomu, co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
07. 10. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 690 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová [sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor]

Kategorie a štítky

Seminář 266 Úvod do 73