Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line

O kurzu:

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni tj. k poslednímu dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období. Cílem účetní závěrky je poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici účetní jedn

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
28. 05. 2024 On-Line 2 719 Kč
3 289 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: AldEkon účetnictví

Lektor: Školit vás budou Ing. Žmolík Christian Akreditovaný daňový poradce ev. číslo 4734. Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské
* Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční. Ing. Procházková Dagmar Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví SAGIT – Vzorový účtový rozvrh ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele DASHOFER – Souvztažnosti v kostce.

Kategorie a štítky

Daně 106 Účetní závěrka 11 DPH 198