Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídicími a kontrolnímy systémy

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
18. 06. 2024 Praha 2 7 300 Kč
8 833 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Michal absolvoval v roce 2008 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dones působí jako odborný asistent a ve své pedagogické i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastní se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, je členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s pravidly EU pro veřejnou podporu a nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti. Michal je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – senior.

Kategorie a štítky

Účetní výkazy 7