Timemanagement

O kurzu:

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cílem kurzu timemanagement je naučit účastníky analyzovat svůj pracovní styl a najít rezervy a možnosti jak efektivněji pracovat v čase. A zároveň se naučit efek

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
06. 03. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
03. 04. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
06. 05. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
29. 05. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
26. 06. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
01. 08. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
04. 09. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
02. 10. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
30. 10. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH
27. 11. 2024 Praha 5 3 360 Kč
4 065 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: JUBELA, s.r.o.

Lektor: Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Josef Grygar, Bc. Pavel Štícha, Jakub Štícha, Ing. Marek Laurenčík MBA, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci kněkterým dílčím tématům kurzu.