STRÁŽNÝ

O kurzu:

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen provádět ochranu a ostrahu majetku a osob, obsluhovat technické bezpečnostní systémy, uplatňovat zásady součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami, aplikovat právní základy bezpečnostní činnosti, kontrolovat osoby a vozidla na vrátnicích a branách, provádět kontrolní činnost ve střežených objektech, vykonávat dozor v objektech a na veřejných prostranstvích, provádět jednoduché úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, používat věcné bezpečnostní prostředky, vést dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
16. 09. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 6 400 Kč
6 400 Kč s DPH
05. 10. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 6 400 Kč
6 400 Kč s DPH
11. 11. 2024 Havířov, Karviná, Frýdek Míste 6 400 Kč
6 400 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aktivní život od A do Z

Kategorie a štítky

Integrovaný systém 5 Kvalifikační 157 Právo 247 Rekvalifikační 101