Správní řád v praxi – příklady s judikaturou včetně požadavků na závazná stanoviska dotčených orgánů

O kurzu:

Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají
* zásada materiální pravdy, zásada legitimního čekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah zásada ochrany veřejného zájmu, zásada procesní

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
31. 10. 2024 Brno 2 350 Kč
2 350 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Lektor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
* Je právní specialistkou na veřejnou správu a životní prostředí. V letech 2001-2015 byla vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, v letech 2004-2023 členkou rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí. V současné době poradkyně, konzultantka a lektorka, externí VŠ učitelka. Autorka a spoluautorka řady odborných publikací.

Kategorie a štítky

Právo 282 Řízení 157 V praxi 70