Sociálně patologické jevy v současné společnosti

O kurzu:

V rámci kurzu se účastníci dozvědí, co to jsou sociálně-patologické jevy a kde hledat příčiny jejich vzniku. Posluchačům nabídneme exkurz do nejpalčivějších celospolečenských problémů, jako je alkoholismus, prostituce, rasismus, kriminalita, šikana, a tyto budeme reflektovat v kontextu doby. Nebude chybět ani analýza důsledků takto zásadních jevů jak pro člověka, tak celou společnost. V neposlední řadě se podíváme na možnosti prevence těchto jevů.
Stručně řečeno: podíváme se pod povrch problémům, které sužují dnešní společnost, nalezneme jejich kořeny a nastíníme možnosti řešení, spočívající především v prevenci.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
25. 11. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 1 290 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová

Kategorie a štítky

Prevence rizik 15