Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář

O kurzu:

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře.
* Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.Program
Během tohoto semináře se budeme věnovat přípravě na účetní závěrku za rok 2020. Připomeneme si
na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku voblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku krozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky krozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň zpříjmů – splatná i odložená
čemu je třeba věnovat pozornost při sestavení účetní závěrky za účetní období započaté vroce 2020, a to nejen ve výkazech, ale též vpříloze např. zdůraznění finančních i nefinančních informací, jak pandemie COVID – 19 ovlivnila ekonomické výsledky účetní jednotky atd.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
28. 07. 2024 Pardubice 1 487 Kč
1 799 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: InAkademia s.r.o.

Lektor: Ing. Jana Pilátová

Kategorie a štítky

Daně 68 Internetový marketing 231 Online školení 117 Právo 260 Pro manažery 91 Seminář 269 Účetní závěrka 7 Účetnictví 60 Umělá inteligence 120 Webinář 87