Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění

O kurzu:

Podmínky a formy kontroly – působnost zákona č. 255
* 2012 Sb., o kontrole kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, subsidiární použití zákona č. 500
* 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kontrola v místech realizace, kontroly na dálku a jejich kombinace.
Úkony předcházející zahájení kontroly – možnosti využití na praktic

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
22. 10. 2024 Brno 2 290 Kč
2 290 Kč s DPH
05. 11. 2024 Olomouc 2 290 Kč
2 290 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Lektor: Ing. Bc. Michal Sklenář
* Ředitel Odboru kontrolních činností v Ministerstvu pro místní rozvoj. Dlouhodobě poskytuje lektorské a konzultační činnosti orgánům státní správy, včetně spolupráce při výkonu kontrol. V minulosti působil v Úřadu vlády České republiky jako vedoucí Oddělení kontroly a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako garant kontrol. V soukromém sektoru dříve vykonával pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU fondů a externě vyučoval na Vyšší odborné škole v Praze. Lektor je absolventem v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky a managementu.

Kategorie a štítky

Právo 260 Veřejná správa 19