Kuchař - kuchařka studené kuchyně

O kurzu:

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
28. 11. 2024 Praha 1,2,4,5,8,9 10 900 Kč
10 900 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: IVEX [Praha]

Kategorie a štítky

Kvalifikační 157 Právo 260 Se získáním profesní kvalifikace 60