Kuchař - kuchařka minutkových pokrmů

O kurzu:

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
11. 11. 2024 Praha 1,2,4,5,8,9 8 900 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: IVEX [Praha]

Kategorie a štítky

Kvalifikační 195 Právo 282 Se získáním profesní kvalifikace 76