Prevence financování proliferace

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
31. 05. 2024 Praha 2 2 450 Kč
2 964 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Mgr. Jan Mach Mgr. Jan Mach Finanční analytický úřad Bývalý vyšetřovatel závažné finanční kriminality se specializací na podvodné delikvence člen vyšetřovacího týmu Harvardských fondů, Investičního fondu Trend se po odchodu od finanční policie věnoval především trestněprávnímu poradenství. V roce 2008 nastoupil do České spořitelny, a.s. na pozici právník
* specialista úvěrových podvodů, přičemž se kromě trestněprávního poradenství a metodiky šetření zaměstnanecké kriminality v oblasti úvěrových podvodů zabýval odhalováním a šetřením závažných úvěrových podvodů, včetně implementace následných preventivních opatření. Od roku 2009 zde působil jako vedoucí oddělení Šetření úvěrových podvodů. Od r. 2012 byl souběžně vedoucím týmů Šetření finanční kriminality a podvodného jednání, a Compliance &AML. V současné době je manažerem útvaru Compliance &AML , kde je odpovědný za vybrané agendy z oblasti compliance
* securities compliance egulatory compliance
* AML
* Sanctions &Embargoes
* terrorist financing. Je absolventem magisterského stupně bezpečnostně-právního studia a zahraniční právnické fakulty, oboru právo a právní vědy.

Kategorie a štítky

Prevence rizik 11