Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT původní termín konání 6. března 2024

O kurzu:

Objasnit výkon auditu zaměřený na IT. Výstupem semináře bude checklist kvýkonu auditu. OBSAH SEMINÁŘE
Přístup k auditu IT, jeho zaměření, harmonizace kroků, auditní postupy. Posouzení strategických dokumentů k řízení a rozvoji ICT v organizaci ve vazbě na obecně platné
a vnitřní předpisy.
Posouzení funkčnosti vazby IS na informační s

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
27. 05. 2024 Praha 2 3 900 Kč
4 719 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Ladislava Slancová, MPA Ing. Ladislava Slancová, MPA Nejvyšší kontrolní úřad Ladislava se věnuje internímu auditu od roku 2003. V současné době je ředitelkou odpovědnou za výkon činnosti interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu. V organizaci působí 12 let a její útvar získal v rámci externího hodnocení kvality OSVĚDČENÍ O SOULADU ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITU SE STANDARDY IIA . Vystudovala ČZU Praha, fakultu provozně-ekonomickou, Univerzitu Palackého v Olomouci, doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol a Master of Public Administration ve specializaci: Veřejná správa. Od roku 1993 pracovala v různých orgánech veřejného sektoru. Má bohaté praktické zkušenosti s výkonem interního auditu, finanční kontroly, veřejnosprávní kontroly, s účetnictvím, poskytováním informací či vyřizováním stížností. Je držitelkou např.:
osvědčení Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola.
certifikátu Interní auditor ve veřejné správě – Expert
* Konzultant v rámci Národního kvalifikačního programu zdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. certifikátu Information Security Management Systems Auditor
* Lead auditor Course ISO
* IEC 27001:2013 CQI-IRCA. certifikátu Auditor kybernetické bezpečnosti [1] . certifikátu Information Systems Auditing, Controls and Assurance [2] . certifikátu PRINCE2®Foundation Certificate in Project Manager [3] . Certificate of Completion Awarded in the field of study Management Services .
certifikátu ECDL Certificate haas successfully passed 7 modules required for the granting of the European Computer Driving Licence and is Digitally Competent . certifikátů v oblasti smluvních podmínek FIDIC [4] . certifikátu Specializovaný kontrolor v oblasti investiční výstavby . certifikátu Center of Excellence in Finance. certifikátu Základní kurz eGovernment procesní modelování a Policy
Členem Českého institutu interních auditorů je od roku 2003. Angažuje se v Sekci veřejné správy ČIIA, podílí se na tvorbě vzdělávacích programů a zároveň lektoruje. V roce 2019, 2021 a 2023 byla zvolena za člena Rady ČIIA, od roku 2020 je členkou Redakční rady časopisu Interní auditor, a také spolupracuje na zajištění mentoringu ČIIA. Za ČR
* Nejvyšší kontrolní úřad je kontaktní osobou v pracovní síti EUROSAI [2] , která uzavřela dohodu o spolupráci s ECIIA, a rovněž kontaktní osobou zajišťující spolupráci s ČIIA, RVDA, KA ČR, Komorou auditorů SR a s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
[1] Číslo ZoKB AU2209001 [2] The Hong Kong University od Science and Technology. [3] Certifikační číslo GR633129498LS. [4] Registrační číslo 818, 85, 127,114.

Kategorie a štítky

Řízení 188 Seminář 221