Praktické dovednosti pro výkon interního auditu

O kurzu:

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností. OBSAH SEMINÁŘE
Iden

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
03. 06. 2024 Praha 2 8 200 Kč
9 922 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Valdemar Adamiš Ing. Valdemar Adamiš Ministerstvo financí ČR
Ing. Miroslav Čtvrtlík Ing. Miroslav Čtvrtlík Katastrální úřad pro Olomoucký kraj V současné době je interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého Olomouckého kraje. Internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti zastává funkci místopředsedy. Od 6
* 2013 držitel certifikátu Interní auditor ve veřejné správě – expert
* konzultant . Publikační činnost – příspěvky do časopisu Interní auditor.
Ing. Ladislava Slancová, MPA Ing. Ladislava Slancová, MPA Nejvyšší kontrolní úřad Ladislava se věnuje internímu auditu od roku 2003. V současné době je ředitelkou odpovědnou za výkon činnosti interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu. V organizaci působí 12 let a její útvar získal v rámci externího hodnocení kvality OSVĚDČENÍ O SOULADU ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITU SE STANDARDY IIA . Vystudovala ČZU Praha, fakultu provozně-ekonomickou, Univerzitu Palackého v Olomouci, doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol a Master of Public Administration ve specializaci: Veřejná správa. Od roku 1993 pracovala v různých orgánech veřejného sektoru. Má bohaté praktické zkušenosti s výkonem interního auditu, finanční kontroly, veřejnosprávní kontroly, s účetnictvím, poskytováním informací či vyřizováním stížností. Je držitelkou např.:
osvědčení Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola.
certifikátu Interní auditor ve veřejné správě – Expert
* Konzultant v rámci Národního kvalifikačního programu zdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. certifikátu Information Security Management Systems Auditor
* Lead auditor Course ISO
* IEC 27001:2013 CQI-IRCA. certifikátu Auditor kybernetické bezpečnosti [1] . certifikátu Information Systems Auditing, Controls and Assurance [2] . certifikátu PRINCE2®Foundation Certificate in Project Manager [3] . Certificate of Completion Awarded in the field of study Management Services .
certifikátu ECDL Certificate haas successfully passed 7 modules required for the granting of the European Computer Driving Licence and is Digitally Competent . certifikátů v oblasti smluvních podmínek FIDIC [4] . certifikátu Specializovaný kontrolor v oblasti investiční výstavby . certifikátu Center of Excellence in Finance. certifikátu Základní kurz eGovernment procesní modelování a Policy [ -

Kategorie a štítky

Internetový marketing 168 Interní auditor 30 DPH 207 Seminář 221 Veřejná správa 15