Personální a organizační audity

O kurzu:

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jaká hodnotící kritéria při nich používat, jak volit jejich metody, formulovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i ja

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
24. 10. 2024 Praha 2 3 450 Kč
4 174 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Consilium Group, management consultants, s.r.o. Již více než deset let se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. Současně působí jako učitel na Karlově Univerzitě a lektor pro podnikovou sféru. Je autorem řady časopiseckých i několika knižních publikací zabývajících se řízením a vedením lidí, například Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera.

Kategorie a štítky

Seminář 263