Paliativní péče v sociálních a zdravotnických službách [MPSV ČR]

O kurzu:

V rámci kurzu se seznámíte s cíli a principy paliativní péče, její dostupností v rámci ČR a získáte přehled o fungování týmů paliativní péče. V úvodním bloku se dozvíte, jak se vytváří plán u nevyléčitelně nemocných lidí a jak vypadá poskytování péče v domácím prostředí s využitím mobilních hospiců. Praktická část kurzu je zaměřena na získání a rozvoj komunikačních dovedností s umírajícím a také s jeho rodinou. Vyzkoušíte si, jak vést rozhovor s paliativním pacientem, jak mapovat jeho potřeby a společně s ním formulovat cíle péče. Závěr kurzu je věnován prožívání konce života, problematice psychických, duchovních a kulturních aspektů paliativní péče, doprovázení v závěru života a poradenství pro pozůstalé.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
27. 05. 2024 Ostrava-Vítkovice 5 490 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Mgr. Jarmila Ozdincová Martina Vzorková, DiS. ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D. Mgr. Vladimíra Bjelková, MBA

Kategorie a štítky

Komunikace 110