Odborová problematika - kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod v roce 2024

O kurzu:

Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití.
Součástí výkladu bude také problematika komunikace s odborovou organizací – pravidla pro projednávání, informování a spolurozhodování . Budete seznámeni s připravovanými legislativními změnami dle požadavků EU. *
Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí:
• procesní pravidla kolektivního vyjednávání,
• strategie a taktika kolektivního vyjednávání,
• právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice.
Kolektivní smlouvy:
• pojem a druhy kolektivních smluv,
• účastníci kolektivních smluv,
• obsah kolektivních smluv,
• uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost,
• uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem,
• formy pracovního boje stávka a výluka,
• role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv.
Zaměstnavatel a odborová organizace:
• postavení odborové organizace u zaměstnavatele,
• rozhodovací právo odborů,
• problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci,
• skončení pracovního poměru a práva odborů,
• uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace.
Odpovědi na dotazy, diskuze.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
16. 09. 2024 Praha 3 290 Kč
3 980 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Mgr. Vladimír Černý

Kategorie a štítky

Komunikace 110 Pracovní právo 22 Právo 310 Seminář 204 Skončení pracovního poměru 13 Vyjednávání 17 Zákoník práce 28