Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení

O kurzu:

Akreditace: MV
* AK
* PV-877
* 2021 Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu webinář Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně saktuální problematikou obstrukčních taktik a postupů účastníků správních řízení o přestupcích vsilničním provozu a doporučí, jak zajistit potřebné uplatňování práv účastníků řízení a přitom současně předcházet maření smyslu a účelu přestupkového řízení.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
13. 06. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
13. 06. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
19. 09. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
19. 09. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
07. 11. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
07. 11. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aliaves Co., a.s.

Lektor: Mgr. Michal Tichý Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Spoluautor komentáře k zákonu č.13
* 1997 Sb., a komentáře k zákonu č.56
* 2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361
* 2000 Sb. i u zkoušek podle zákona č. 250
* 2016 Sb. Je odvolacím orgánem KÚ, který zastupuje i u soudu vřízení o správních žalobách.

Kategorie a štítky

Aktuální 117 Právo 319 Řízení 188 Seminář 221 Webinář 76