Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?

O kurzu:

účastníci semináře budou teoreticky i prakticky poprvé seznámeni s paragrafovým zněním připravovaných novelizací – zejména zákoníku práce , kdy první novelizace bude pro rok 2024 je již před schválením v poslanecké sněmovně a druhá bude platná a účinná k1.1.2025 a nyní v době vypsání tohoto kurzu je v připomínkovém řízení. *
1 Novelizace zákoníku práce 2024
• postavení více oborových organizací působících u jednoho zaměstnavatele, kolektivní vyjednávání
• nová úprava pro minimální mzdu a její roční stanovování její minimální výše, zrušení zaručené mzdy v podnikatelské sféře, zaručená mzda v platové sféře
• změny týkající se čerpání dovolené
2 Novelizace zákoníku práce 2025
• výkon práce rodičů v době mateřské a rodičovské dovolené
• nová úprava zkušební doby
• úpravy – změny týkající se pracovního poměru na dobu určitou
• návraty rodičů z rodičovské dovolené ve vztahu k původnímu pracovnímu místu
• změny délky výpovědních dob za strany zaměstnavatele a zaměstnance
• změny týkající se výpovědí ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance, odstupné
• nové lhůty pro zaměstnavatele pro uplatnění možnosti výpovědi zaměstnanci
• nové nároky zaměstnanců při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem
• možnosti pro dohodu, která by umožňovala, aby si zaměstnanec sám rozvrhoval pracovní dobu
• zkrácení nepřetržitého denního odpočinku zaměstnanců v mimořádných situacích
• výplata mzdy, platu v EUR
• zaměstnávání osob mladších než 15 let
• prokazování odborové organizace o svém právu působit u zaměstnavatele
• doručování písemností – účinek doručení, elektronické doručování, doručování mzdových a platových výměrů zaměstnanci elektronickou formou
• výpočet průměrného výdělku
• změny u jiných osobních překážkách v práci – pro registrovaná partnerství
3 Připravované změny pro rok 2025- 2027
• Gender Pay Gap z pohledu zaměstnavatele
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
27. 05. 2024 Praha 3 190 Kč
3 859 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Mgr. Vladimír Černý

Kategorie a štítky

Mzdy 22 Novely zákona 45 Řízení 192 Seminář 204 Vyjednávání 17 Zákoník práce 28