Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2025 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná

O kurzu:

Akreditace: MV
* bude doplněno Cíl semináře
Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2024
* 2025, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
10. 09. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
10. 09. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
10. 12. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
10. 12. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aliaves Co., a.s.

Lektor: Ing. Petr Polák Ministerstvo financí ČR
* vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování avyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb.

Kategorie a štítky

Seminář 269