Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy

O kurzu:

Seminář je zaměřen na prvky, které ovlivňují neverbální komunikaci. Tedy ne na pantomimu těla a gest, ale na propojenost a souhru slov s veškerými dalšími možnostmi neverbální komunikace: s řečí těla a gesty, s mimikou, hlasem, postojem v prostoru a podobně. Řeč těla může být zavádějící právě z důvodů individuality každého člověka a je to pouze jedna ze součástí neverbální komunikace. Mezinárodně dojednané signály obsahuje také etiketa jako nástroj pro bezkonfliktní porozumění.
Poznání a rozvoj osobnostních a zcela individuálních signálů každého účastníka:
1. Účastníci pojmenují situace, které je vyvádějí z míry, jsou konfliktní nebo mají několik řešení a je třeba rozhodnout, které je optimální
2. Situace rozklíčujeme a uvědomíme si, co všechno můžeme z neverbální komunikace k řešení použít
3. Při praktickém nácviku pak najdeme optimální souhru signálů pro osobnost každého účastníka
4. Účastníci se dozvědí, jaké signály prostřednictvím neverbální komunikace vysílají *
1.den:
1. význam neverbální komunikace ve vztazích, její prvky
2. jak myšlení a emoce ovlivňují neverbální signály, co je vědomé chování
3. první kontakt s partnerem, navázání vztahu protože i jen oční kontakt znamená počátek vytvoření vztahu – praktické cvičení
4. Fotostudie: postoj nohou a úhel ramen jako výrazné signály, jednání v sedě a ve stoje, tělo jako nástroj komunikace, zóny komfortu, stůl jako spojenec i překážka při jednání, Artušův kulatý stůl, práce s rekvizitou
5. Vědomé chování v přítomném okamžiku, cvičení mindfulness a Hakomi – jednoduchá cesta k vnímání sebe i toho druhého – praktická cvičení
6. Ochránce a chráněnec – poznání, pochopení, odpuštění
Všechny body probereme obecně, ale také s individuálním poznatkem pro každého účastníka.
2.den:
1. reflexe poznatků a vyzkoušené praxe účastníků, co zafungovalo a co ne – praktická cvičení
2. Videoukázky signálů neverbální komunikace ve spojení s komunikací verbální
3. vtipná hra s cigaretou, kávou, brýlemi a vlasy, etiketa jako mezinárodní neverbální komunikace
4. Druhy typologií a originální komunikační typologie, využití v praxi
4. Nejčastější otázky z praxe lektorky
5. Řešení situací samotných účastníků využití stolu a rozsazení při jednání, jak řešit přerušení v jednání třetí osobou a podobně – praktická cvičení
Pro co nejefektivnější práci je dobré zaslat předem situace, které účastníci považují za klíčové pro úspěch jakéhokoliv jednání. Každá firma či instituce má své procesy a také jiný typ zaměstnanců a tímto způsobem učiníme workshop zajímavým a zároveň stoprocentně využitelným v praxi.
Budeme se věnovat oblastem, které účastníci skutečně potřebují. Podíváme se jak na situace z hlediska manažera či zaměstnance, tak i z hlediska různých profesí, které jsou ve firmě či instituci zastoupeny. Všechny tyto oblasti potřebují určité specifické přístupy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
11. 11. 2024 Praha 3 290 Kč
3 980 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Mgr. Jarmila Skopalová

Kategorie a štítky

Jak na 34 Komunikace 116 Mindfullness 4 Pro manažery 99 Řešení konfliktů 21 Seminář 196 V praxi 77 Workshop 70